Hotline: 034.220.8000 – Kỹ thuật: 1800.8000 – Email: cskh@viettelca.com

Đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel