Hotline: 034.220.8000 – Kỹ thuật: 1800.8000 – Email: cskh@viettelca.com

Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống khai báo hồ sơ CO/VCCI

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG

KHAI BÁO HỒ SƠ CO/VCCI

Để thực hiện cài đặt công cụ  ký số trên hệ thống CO Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). bạn thực hiện 4 bước sau:

Bước 1: Gỡ bỏ trình duyệt Fire Fox cũ đã cài trên máy tính

Bước 2: Cài đặt trình duyệt Fire Fox 49.

Bước 3: Gỡ bỏ phần mềm java cũ đã cài đặt trên máy tính.

Bước 4: Cài đặt java 6u30 hoặc 7u30.

Bước 1: Gỡ bỏ trình duyệt Fire Fox cũ đã cài trên máy tính. (trường hợp máy tính chưa cài đặt trình duyệt Fire fox bạn thực hiện từ bước 2)

Từ màn hình chính  bạn vào thanh công cụ Start sau đó vào Control panel tiếp đến vào Programs and features

Trên cửa sổ Programs and features mới xuất hiện, bạn tìm đến phần mềm Mozilla Firefox và chọn dòng này và nhấn vào chức năng Uninstall để gỡ bỏ phiên bản phần mềm Fire fox cũ đã cài trên máy không tương thích với hệ thống CO/VCCI

Cửa sổ mới xuất hiện bạn chọn “Next” để bắt đầu gỡ bỏ phần mềm.

Tiếp tục nhấn nút “Uninstall”.

Nhấn “Finish” để hoàn thành quá trình gỡ bỏ phần mềm Fire fox cũ.

Bước 2: Cài đặt trình duyệt Fire Fox 49. (bản 32 bit)

Bước 2.1 Tải bộ cài đặt Fire fox.

Nhấn vào đây để tải phầm mềm Firefox 49

Chờ một vài giây để hệ thống bắt đầu tải phần mềm fire fox

Bước 2.2: Cài đặt phần mềm Fire fox.

Bạn kích đúp vào file Firefox Setup 49.0.1.exe để mở chương trình cài đặt